Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie

 
                                                            
 
Dyrektor: mgr inż. Andrzej Nowakowski
 
Główna księgowa: mgr Danuta Egiert
 
 
Adres kontaktowy :
Dom Pomocy Społecznej
Skubarczewo 4
62-436 Orchowo
tel. (063) 26 84 930
tel./fax. (063) 26 88 044
 
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie funkcjonuje od września 1990 r, przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle, psychicznie chorych.
Wieś Skubarczewo leży na szlaku piastowskim Gniezno- Trzemeszno- Strzelno- Kruszwica na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
Dom otoczony jest pięknym trzy hektarowym parkiem o walorach rekreacyjno terapeutycznych. W skład parku wchodzi sad owocowy, ogród warzywny i ogrodzony staw rybny w kształcie fosy.
W skład DPS wchodzi dworek zbudowany w stylu klasycznym.
Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, jest zainstalowana winda osobowa.
Dom posiada własną pralnię, kuchnię. Mieszkańcy mają możliwość indywidualnego korzystania z kuchenek na oddziałach. Dom dysponuje samochodami osobowymi, które są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych TOYOTA i VW Transporter. Kadrę domu stanowią osoby o stosownych kwalifikacjach do udzielania wsparcia osobą przewlekle psychicznie chorym; pielęgniarki, opiekunowie, pracownicy socjalni, instruktora terapii zajęciowej, instruktora kulturowo oświatowego, kapelan, dietetyk psycholog, lekarz psychiatra. Większość pracowników personelu terapeutycznego- opiekuńczego posiada ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki.
            W domu przebywa 51 kobiet i mężczyzn zróżnicowanych wiekowo, którzy mają zapewnione całodobowe usługi terapeutyczno- opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne. Mieszkańcy objęci są specjalistyczną opieką lekarską. W ramach potrzeb korzystają z porad lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry, psychologa.
W miarę indywidualnych potrzeb zapewniamy konsultację lekarzy innych specjalności.
Dla każdego mieszkańca opracowany jest indywidualny plan wsparcia, obejmuje on zaspokojenie usług w zakresie potrzeb bytowych, wspomagających, opiekuńczych oraz terapię zajęciową i inne formy takie jak; muzykoterapia, psychoterapia oraz zajęcia kulturowo- oświatowe.
            Mieszkańcy mają zapewnione zaspokojenie potrzeb religijnych, możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych.
Dwa razy w tygodniu, czwartek i niedzielę odprawia się nabożeństwa w kaplicy p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, która znajduje się na terenie domu. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z punktu bibliotecznego DPS, biblioteki gminnej oraz prasy codziennej i prenumeraty czasopism na indywidualne życzenie.
             Na terenie domu można spędzić mile czas przy oczku wodnym, aleje spacerowe, letniej kawiarence.
Dom organizuje uroczystości okazjonalne, święta oraz umożliwia udział w imprezach kulturowo- oświatowych.
Stymuluje nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną  i środowiskiem
a w szczególności integrację ze środowiskiem lokalnym, szkołami. Nawiązana została współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi
            W domu panuje miła i przyjazna atmosfera stworzona przez mieszkańców i personel. Oraz coraz częściej odwiedzających wolontariuszy z liceum o specjalności praca socjalna z pobliskiego Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Którzy służą wsparciem i pomocą.
 
Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie dysponuje 51 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Odpłatność za pobyt wynosi : 1728,58 zł.
Dokumentacja niezbędna do przyjęcia w DPS  :
 
1.    Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, bądź opiekuna prawnego.
2.    Wywiad środowiskowy przeprowadzonego przez pracownika socjalnego
3.    Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS
4.    Opinia organu rentowego bądź powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie.
5.    Decyzja ZUS, KRUS lub ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu.
 
Odpłatność za pobyt w DPS wynosi:
70% dochodu osoby przebywającej w DPS, pozostałą kwotę tj. różnicę do pełnej odpłatności kwoty: 1728,58 zł. jest zobowiązana pokryć gmina właściwa dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS.