Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

Załączniki:

Uchwała Nr 199/2020

zał. nr 1 zgoda na przetważanie danych osobowych - edytowalny

zał. nr 2 Kryteria oceny formalnej oferty

zał. nr 3 Kryteria oceny merytorycznej oferty

Wzór oferty