WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE SŁUPECKIM

WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W POWIECIE SŁUPECKIM

Miasto Słupca

 1. 1.     Poradnictwo specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy

Plac Parysa 9, 62-400 Słupca

tel. 63/275 32 99,  www.mops-slupca.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 1. 2.     Poradnictwo specjalistyczne  zakresie przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy

Plac Parysa 9,  62-400 Słupca

tel. 63/275 32 99, www.mops-slupca.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

 1. 3.     Poradnictwo specjalistyczne w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy

ul. Traugutta 10A lub Plac Parysa 9,  62-400 Słupca

tel. 63/275 32 99, www.mopsw-slupca.pl

Czynne od poniedziałku do piątki w godz. 7.00 – 15.00

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie:

   - psychoterapia terapii uzależnień

   - psycholog rodzinny

ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca

tel. 63/277 13 99, e-mail: hoffman@miasto.slupca.pl

Czynne w środę w godz. 15.30 – 20.00

 1. 4.      Poradnictwo specjalistyczne rodzin:

Klub Dziecięco-Młodzieżowy

- pedagog rodzinny

- psycholog

ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca

tel. 63/277 13 99, e-mail: hoffman@miasto.slupca.pl

Czynne w piątek w godz. 14.00 – 16.30

 

 

 

Gmina i Miasto Zagórów

 1. 1.     Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagorowie

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

tel. 63/274 88 33, e-mail:  opszagorow@konin.lm.pl.

 1. 2.     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień:

ul. Duży Rynek 35, 62-410 Zagórów  

tel. 63/274 81 14, e-mail:  mgkalkzagorow@wp.pl

Czynne w 3 i 4 piątek miesiąca w godz. 16.00 do 20.00

Gmina  Strzałkowo

 1. 1.     Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6,  62-420 Strzałkowo

tel. 63/275 00 37, e-mail:  ops@gops.strzalkowo.pl

 1. 2.     Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6, tel. 63/275 00 34

 1. 3.     Z zakresu interwencji i pomocy osobom pokrzywdzonym

Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6, tel. 63/275 00 37

 1. 4.     Punkt konsultacyjny, który udziela porad i konsultacji dla osób i rodzin z problemami uzależnień:

Al. Prym. Wyszyńskiego 8, 62-420 Strzałkowo, tel. 63/222 31 56.

Gmina Lądek

 1. 1.      Z zakresu pomocy społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku

ul. Pyzderska 20,  62-406 Lądek

tel. 63/276 31 58, e-mail: gops@gopsladek.pl

 1. 2.     Z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych i uzależnień:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku

ul. Pyzderska 20, 62-406 Lądek, tel. 63/276 31 58

 1. 3.     Z zakresu interwencji i pomocy osobom pokrzywdzonym:

Zespół Interdyscyplinarny w Lądku

ul. Pyzderska 20, 62-402 Lądek, tel. 63/ 276 31 58

Gmina Powidz

 1. 1.      Z zakresu pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poradnictwo w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych, poradnictwo w zakresie innych uzależnień, poradnictwo w sprawach przemocy domowej:

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

ul. Park Powstańców Wlkp.  25/5, 62-430 Powidz (w Ośrodku Zdrowia)

Czynny w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.30

Gmina Słupca

 1. 1.     Z zakresu pomocy społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

tel. 63/274 36 76 w. 40, e-mail: gops@gopsslupca.pl

 1. 2.     Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

tel. 63/274 36 76  w. 40, e-mail: komisja.alkoholowa@gminaslupca.pl

 1. 3.     W ramach przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Słupca

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

tel. 63/274 36 76 w. 40, e-mail: gops@gopsslupca.pl

 

Gmina Orchowo

 1. 1.     Z zakresu pomocy społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

tel. 63/268 40 90 w. 80, 81, 82, e-mail: gops@orchowo.pl

 1. 2.     W sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy

Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, biuro nr 1

tel. 63/268 40 90 wew. 38

 1. 3.     W sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

tel. 63/268 40 90 w. 80, e-mail: gosp.kierownik@orchowo.pp

Gmina Ostrowite

 1. 1.     Nieodpłatne Poradnictwo Rodzin:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ostrowitem

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60 w. 132, 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

(w tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie)

 1. 2.     Psychologiczne (w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

 ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

 tel. 63/276 51 60  w. 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

 1. 3.     Z zakresu pomocy społecznej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60  w. 132, 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie)

 1. 4.     W  sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60  w. 132, 147,e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie).

 1. 5.     Z zakresu praw dziecka (w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie, nieporadności wychowawczej):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60  w. 132, 147, e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie).

 

 1. 6.     Dyżur Radcy Prawnego

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowitem

W każdy ostatni piątek miesiąca

tel. 63 276 52 03

 

Inne

 

Z zakresu nieodpłatnego Poradnictwa Rodzin:

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca

tel. 63/275 86 57

 

Dla bezrobotnych:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Piastów 1, 62-400 Słupca

tel. 63/275 86 56

 

Z zakresu praw konsumenta:

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

tel. 63/275 86 46, e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl

 

Z zakresu praw pacjenta:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

tel. 61/850 60 00, e-mail: kancelaria@nfz-poznan.pl,

telefoniczna informacja pacjenta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu tel. 800 190 590

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem:

Prokuratura Rejonowa w Słupcy

ul. Poznańska 14, 62-400 Słupca

tel. 63/275 21 55

 

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

ul. Poznańska 13, 62-400 Słupca

tel. 63/274 12 00, e-mail: dyżurny.slupca@po.policja.gov.pl

 

Z zakresu praw dziecka:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

tel. 22/583 66 00, e-mail: rpd@brpd.gov.pl