Absolutorium

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Uchwała Nr XXIII/134/05 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słupeckiego.