Opinie RIO

Uchwała Nr 39/S0-6/09/Ko Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2010 rok