Sprawozdania finansowe

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011