Opinie RIO

Uchwala Nr SO-0952/48/6/Ko/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15.12.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2012 rok