Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0957/48/6/Ko/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego na 2012 rok.