Sprawozdania budżetowe

Uchwała Nr 386/2014 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zalicza