Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Sprawozdania finansowe

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego