Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2016

Absolutorium

UCHWAŁA NR XXXII/175/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2016

 

UCHWAŁA NR XXXII/176/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

 

Sprawozdania finansowe

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego