Sprawozdania budżetowe

Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych samorządowych osób praw

Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim...

    Uchwała Nr 160/2016
    Załącznik Nr 1 do uchwały –Budżety Powiatu
    Załącznik Nr 1
    Załącznik Nr 2
    Załącznik Nr 2a
    Załącznik Nr 3
    Załącznik Nr 4
    Załącznik Nr 5
    Załącznik Nr 6
    Załącznik Nr 7
    Załącznik Nr 8
    Załącznik Nr 9
    Załącznik Nr 10
    Załącznik Nr 11
    Załącznik Nr 12
    Załącznik Nr 2 do uchwały – WPF
    Załącznik Nr 3 do uchwały – SP ZOZ Słupca