Sprawozdania budżetowe

UCHWAŁA NR 213/2017 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO I PLANÓW FINANSOWYCH INNYCH JEDNOSTEK ZALICZA

uchwała Nr 213/2017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3