Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0954/50/6/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu(...) Powiatu Słupeckiego za 2018 rok

 Nr SO-0954/50/6/Ko/2019