Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinia RIO

Uchwała Nr 95/SO-6/05/Ko Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu z dnia 12 grudnia 2005r.

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Uchwała Nr 83/SO-6/05/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu z dnia 3 listopada 2005r