Prognoza budżetu Powiatu Słupeckiego 2005-2019

Prognoza budżetu Powiatu Słupeckiego na lata 2005 - 2019/w złotych/