Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwały kredytowe

Uchwała XLIII/231/10 z dnia 2010-07-30 Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku i na spłatę długoterminowych zobowiązań