Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwały kredytowe

Uchwala Nr VII-42-2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku