Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0951/25/P/6/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powia