WPF

Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 - 202