Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

Uchwała Nr XXVII/190/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012

Uchwała nr XXV/178/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012

Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 - 202

Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012-2025

Uchwała nr XX/151/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012-2025

UCHWAŁA NR XIX/145/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 

UCHWAŁA NR XVIII/123/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 

Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 &

Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012

Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 – 2025

Uchwała Nr 120/2011 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012 – 2025.