Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013-2025

Uchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Uchwała NR XXXVI/240/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 -2025

UCHWAŁA nr xxxv/237/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 września 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 - 2025

Uchwała NR XXXIV/232/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w Sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na Lata 2013-2025

UCHWAŁA NR XXXIII/223/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zminay Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013-2025

Uchwała Nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013-2025

Uchwała XXX/206/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013-2025

Uchwala Nr XXVII/191/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 - 2025

Uchwała Nr 266/2012 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 – 2025.