Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

Uchwała NR III/14/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025

Uchwała NR XLVII/303/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025

UCHWAŁANR XLV/293/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025

Uchwała Nr XLIV/289/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2025

UCHWAŁANR XLI/271/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014 - 2025

UCHWAŁANR XLI/267/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 LUTEGO 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014 - 2025

Uchwała Nr XXXVIII/250/2013 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2025

Uchwała NR 342/2013 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2025