Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2015-2025

UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2015-2025

UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2015-2025

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2015-2025

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015-2025

Uchwała NR III/11/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015-2025

Uchwała NR 435/2014 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015-2025