WPF

UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2017-2039

XXV_137_2016