WPF

UCHWAŁA NR XXXVIII_199_2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2017-2035

UCHWAŁA NR XXXVIII_199_2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2017-2035