Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0951/18/P/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

SO-0951/18/P/6/Ko/2019