Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0951/13/D/6/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupecki

SO-0951/13/D/6/Ko/2019