Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

INNE UCHWAŁY

Uchwała Nr 124/2020 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 stycznia 2020 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jedn. org. powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (…) poza 2020

124/2020