Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0951/44/D/6/Ko/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Słupecki

SO-0951/44/D/6/Ko/2020

Uchwała Nr SO-0951/26/P/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

SO-0951/26/P/6/Ko/2020

Uchwała Nr SO-0957/50/6/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na 2020 rok

SO-0957/50/6/Ko/2019