Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

INNE UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 237/2021 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w spr. przekazania upr. kierownikom jedn. org. powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów(...) poza rok 2021

237/2021