Wydział Komunikacji

Wdrożenie e-usług w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy

 

Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie:www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Termin i sposób załatwienia

 • Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
  • Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd       i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu PDF
  • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
   • przestrzeń braw: greyscale lub RGB
   • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max 2500 x 3500 pikseli
   • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 • Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat.
 • W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub nie załączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
 • Po przyjęciu wniosku wraz z załącznikami organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek,  do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli są wymagane.
 • Po otrzymaniu i zweryfikowaniu oryginałów dokumentów organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
 • Po otrzymaniu wyprodukowanego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu, albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną, przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

UWAGA!!
Z uwagi na złożoność procesu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej                                   i wyrejestrowania pojazdu dokonywanego drogą elektroniczną (wynikającą                           z obowiązujących przepisów prawa) zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy.