Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Stypendia lekarskie

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.pdf

Umowa o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków .pdf

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta kierunku lekarskiego  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków.pdf

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021

 

Ogłoszenie.pdf