Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

Informacje o wynikach naboru na stanowisko regerenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Wincentego Witosa w Strzałkowie

Informujemy , że w wyniku zakończenia procedury naboru na  w/w stanowisko

została  wybrana Pani :

 

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 

Anna

Fasulak

Marcewek

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

               Została  złożona tylko jedna oferta. Kandydatka posiada wymagane

kwalifikacje do zatrudnienia . Dotychczasowa praca  w dużym stopniu  przygotowała do wymaganych zadań na tym stanowisku .

Zdobyte doświadczenie pozwoli zmniejszyć czas na wprowadzenie nowego

pracownika  w wymagany zakres obowiązków .

 

 

                                                                           Dyrektor  Szkoły :

                                                                           (-) Władysław  Pietras

 

 

Strzałkowo, dnia 28 marca 2008r.