Interpelacje i wnioski Radnych

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowtnej w Słupcy (wpłynęła dnia 18.09.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ