Interpelacje i wnioski Radnych

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie czystości na jeziorach znajdyjących się na terenie powiatu słupeckiego (wpłynęła dn. 2.10.2020 r.)

 

INTERPELACJA