Interpelacje i wnioski Radnych

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie szpitala jednoimiennego, kosztów usług prawnych i wyniku finansowego szpitala na koniec 2020 r. (wpłyneła dnia 24.02.2021)