Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2019

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie ochrony wód Jeziora Powidzkiego (wpłynęła dnia 21.01.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf
Odpowiedź na interpeleację.pdf

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019-2020 (wpłynęła 22.01.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf
Odpowiedź na interpelację.pdf

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Powidzkiego przez jednostki pływające (wpłynęła dnia 27.02.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie stanu brzegu Strugi Bawół (wpłynęła dnia 29.03.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie uregulowania prawa dotyczącego ścieków z jednostek pływających (wpłynęła dnia 03.04.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie stanu drogi Słupca-Zagórów (wpłynęła dnia 03.04.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf

Odpowiedź.pdf

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rotmistrza Witolda Pileckiego (wpłynęła dnia 25.04.2019 r.)

 

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie zwiększenia ilości kontroli drogowych (wpłynęła dnia 04.07.2019 r.)

 

Interpelacja.pdf

Odpowiedz.pdf

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie kontroli gospodarki ściekowej (wpłynęła dnia 05.08.2019 r.)

 

    Interpelacja

    Odpowiedz

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie nadzoru nad gospodarstwami agroturystycznymi położonymi nad jeziorem Powidzkim (wpłynęła dnia 05.08.2019 r.)

 

    Interpelacja

    Odpowiedź

    Odpowiedż

 

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wpłynęła dnia 05.08.2019 r.)

 

   Interpelacja

   Odpowiedź

   Odpowiedź

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach Słupca, Powidz, Ostrowite (wpłynęła dnia 05.08.2019 r.)

 

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie wykonanych prac drogowych w Powiecie Słupeckim w latach 2010-2018 (wpłynęła dnia 29.10.2019 r.)

 

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie sprzedaży majątku Powiatu Słupeckiego w latach 2010-2018 (wpłynęła dnia 29.10.2019 r.)

 

Interpelacja

Odpowiedź

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie koncesji na wydobycie kruszywa. (wpłynęła dnia 12.11.2019 r.)

 

Interpelacja

Odpowiedź