Kadencja 2002-2006

Czesław Dykszak

Czesław Dykszak
  • Data urodzenia:  29-05-1946
  • Zawód wyuczony: inżynier elektryk / płk dypl. rez. WP
  • Stanowisko / miejsce pracy:  emeryt wojskowy 
  • Informacja o rodzinie:  żona Maria - prezes SKR Witkowo; córka Beata l. 35 - lekarz medycyny mężatka; córka Dorota l. 30 - mgr ekonomii, mężatka
  • Hobby:  sport, motoryzacja