Kadencja 2010-2014

Czesław Dykszak

Czesław Dykszak - radny
  • Data urodzenia:  29-05-1946
  • Wykształcenie: wyższe 
  • Nazwa i adres zakładu pracy/zajmowane stanowisko: UNIQA TU S.A. Przedstawiciel w Koninie / Osoba Fizyczna Wykonujaca Czynności Agencji