Kadencja 2010-2014

Tadeusz Krotoszyński

Tadeusz Krotoszyński - Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego
  • Data urodzenia:  29-10-1949
  • Wykształcenie: wyższe 
  • Nazwa i adres zakładu pracy/zajmowane stanowisko: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie