Kadencja 2010-2014

Bogdan Jastrząb

Bogdan Jastrząb - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

  • Data urodzenia:  15-06-1955
  • Wykształcenie: średnie
  • Nazwa i adres zakładu pracy/zajmowane stanowisko: emeryt