Kadencja 2010-2014

Zygmunt Zieliński

Zygmunt Zieliński - radny
  • Data urodzenia:  22-04-1955
  • Wykształcenie: wyższe
  • Nazwa i adres zakładu pracy/zajmowane stanowisko: SP ZOZ / specjalista neurolog