Rok 2017

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku

Uchwała Nr XXVII/149/2017