Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/159/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.