Rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/168/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stano