Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/175/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok