Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVI/192/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie