Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/196/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.