Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIX/215/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.