Rok 2017

UCHWAŁA NR XL/225/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2018 rok.